YAROSLAVA SIMONOVA // ЯРОСЛАВА СИМОНОВА

Феноменальная 12-летняя вокалистка, ученица Центральной музыкальной школы при МГК им. Чайковского по классу фортепиано,  солистка Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, обладатель премии Radio Jazz “Все цвета джаза”, композитор и лидер своего музыкального коллектива!

Благодаря поддержке и творческим наставлениям Игоря Бутмана, а так же постоянному  плодотворному сотрудничеству Ярославы с Игорем Бутаном и его джазовым оркестром и квинтетом, юной артистке посчастливилось выступать  на лучших концертных площадках России, Франции и США:

  • Штаб - квартира ЮНЕСКО в Париже

  • “On Stage at Kingsborough” , “54 Below”, “Le Poisson Rouge” в Нью-Йорке

  • Международный Дом Музыки в Москве

  • Концертный Зал Чайковского в Москве

  • Aquajazz Sochi Jazz Festival  в Сочи

  • Концерт в рамках Фонда Святослава Рихтера в Тарусе

  • Джазовый Клуб Игоря Бутмана в Москве

  • Музеон Парк Искусств в Москве

Ярослава принимала участие в концертах вместе с такими артистами, как: Мирей Матьё, Хосе Фелисиано, Люси Кампети, Конрад Хервиг, Алекс Сипягин, Энтони Стронг, Вадим Эйлинкриг, Николай Левиновский, Сергей Мазаев, Андрей Макаревич, Олег Аккуратов, Ирина Родилес, Полина Зизак и другие.
 

На сегодняшний момент, компанией Igor Butman Music Group, выпущено уже два диска:

  • “Детский Альбом П.И. Чайковского”, где Ярослава исполняет 24 произведения для фортепиано

  • “Just sing”  - Ярослава Симонова, Игорь Бутман и московский джазовый оркестр, исполняющие выдающиеся джазовые и роковые композиции.

12-gadīga fenomenāla vokāliste, Čaikovska vārda Maskavas Centrālās mūzikas skolas klavieru klases audzēkne, Igora Butmana vadītā Maskavas džeza orķestra soliste, Radio Jazz „Džeza ziedi": prēmijas ieguvēja, komponiste un sava muzikālā kolektīva līderie. Pateicoties Igora Butmana atbalstam un pastāvīgajiem norādījumiem, kā arī nepārtrauktajām darbam ar Maskavas džeza orķestri un pašu saksofonistu Igoru Butmanu, Jaroslavai bijusi iespēja uzstāties uz labākajām Krievijas, Francijas un ASV skatuvēm.
 

• Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē
• “On Stage at Kingsborough” , “54 Below”, “Le Poisson Rouge” Ņujorkā
• Maskavas Starptautiskajā mūzikas namā
• Maskavā, Čaikovska koncertzālē
• Aquajazz Sochi Jazz Festival,  Sočos
• Igora Butmana džeza klubā, Maskavā
• Mākslas parkā ”Muzeon”, Maskavā

 

Jaroslava piedalījusies koncertos kopā ar tādiem māksliniekiem kā: Mireija Matjē, Hosē Felisiano, Ljusi Kampeti, Conrad Herwig, Aleks Sipjagin, Entonijs Strongs, Vadim Ejlinkrig, Nikolajs Levinskis, Sergejs Mazaevs, Andrejs Makarevičs, Oļegs Akuratovs, Irina Rodiles, Poļina Zizak un citiem.
 

Kopā ar Igora Butmana Music Group ir ierakstīti divi diski.

• „Čaikovska bērnu albums”, kurā Jaroslava izpildīja 24 dziesmas
•  “Just sing”  - Jaroslava Simonova, Igors Butmans un Maskavas džeza orķestris  - izpildīja džeža un roka kompozīcijas.